QĐND - Sáu, bảy, tám mươi rồi

Tuổi bò đầy lên tóc

Chuyện mừng xen chuyện đau

Đang cười thì lại khóc

 

 Nam Tiến hằn trong tâm

Tây Tiến cay đầu mắt

Điện Biên pháo vẫn gầm

Trường Sơn - thơ “Bác Duật”

 

Đang từ Cánh Đồng Chum

Thì đã Ăng Co Vát

Chuyện không đầu không đuôi

Con cháu ngồi ngơ ngác

 

Thạo rượu đế trời Nam

Sành rượu ngô cực Bắc

Nấu bao chuyện đời thường

Pha thêm vào sử học:

 

- Tớ thành cụ lâu rồi

- Tao thì năm thằng chắt

- Con em vừa tòng quân

giờ đang là binh nhất

- Chú muộn vợ lâu ngày

đời chú rồi sẽ vất!

- Vất thì đã làm sao

lính chúng mình cân tất!

- Con anh ở nước ngoài

cháu anh là giám đốc

sáng anh đi cà-phê

ngậm toàn xì-gà gộc

hôm nào chú lên anh

khó gì, anh giúp phắt

chỉ khổ thằng kia kìa

con đều da cam tất

giúp gì cũng bó tay

nó chỉ cần tiền mặt

“Nhà tình nghĩa” xây rồi

nhưng còn ăn với thuốc

vợ nó đẹp nhất làng

giờ như là xác ướp!

- Cùng thì một kiếp người

mà lên bờ xuống ruộng!

- Thôi nào, chú cùng anh

nâng ly rồi tính tiếp

nước mắt bỏ vào chai

đừng khóc mà nó biết!

...

 

Những người cựu chiến binh

Chuyện trò như hào kiệt

Trăm đơn vị, trăm vùng

Gặp nhau là thân thiết

 

Những người cựu chiến binh

Đâu thiếu gì khí tiết

Dù ăn nên làm ra

Dù phúc phần khánh kiệt

 

Chuyện Hoàng Sa, Trường Sa

Chuyện nhà, chuyện IS

Chuyện Mỹ rồi chuyện Nga...

Rượu đong đầy dưới nguyệt

 

Người còn đang hoa râm

Kẻ đầu tơ tóc tuyết

Về đời thường lâu rồi

Vẫn giữ nòi lẫm liệt

 

Những người cựu chiến binh

Ít bàn về hơn thiệt

- Hơn thiệt, thiệt hơn gì

trước những thằng đã chết?

- Cái gì người chưa hay

đã có trời đất biết!

ĐỖ TRUNG LAI