Đại tá Trần Đức Du tâm sự: “Trong công tác, gặp được người đồng cấp tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau là điều may mắn. Tôi có được cái may mắn đó khi cùng đơn vị với anh Nam. Tất nhiên, để có thể hiểu nhau, thông cảm và tạo điều kiện cho nhau, chúng tôi phải tạo ra môi trường thuận lợi để tìm thấy những điểm tương đồng của nhau. Việc ban chỉ huy lữ đoàn ăn sáng cùng nhau là một ví dụ. Bữa ăn sáng tạo ra không gian, thời gian để chúng tôi thông báo cho nhau về tình hình đơn vị mà mỗi người nắm bắt được, chia sẻ với nhau về biện pháp giải quyết, phân công nhau tổ chức thực hiện. Nhờ thế mà ai cũng sâu sát bộ đội, nắm chắc đơn vị, khi giao ban rất nhàn vì khâu nắm tình hình không tốn thời gian”. Tán thành ý kiến này, Chính ủy Hoàng Xuân Nam chia sẻ: “Cốt lõi của mối quan hệ là tinh thần dân chủ, đoàn kết trên cơ sở nguyên tắc. Tôi nhận thấy điều cốt yếu của người chính ủy là phải tôn trọng người chỉ huy, làm hết mình để nâng cao hiệu lực của người chỉ huy. Một chi tiết nhỏ như chuyện “đi báo cáo, về báo công”, có người câu nệ chuyện ngang cấp nhau, sao phải báo cáo. Nhưng chúng tôi thực hiện báo cáo theo chức trách và thấy chuyện này rất đơn giản, rất dễ thực hiện. Có những điều là báo cáo, nhưng trên hết và thực chất là thông báo, chia sẻ với nhau giữa hai người chủ trì để thống nhất hành động”.

 
leftcenterrightdel
 

Lữ đoàn trưởng Trần Đức Du và Chính ủy Hoàng Xuân Nam.

Có lần, cùng lúc cấp trên giao cho lữ đoàn rất nhiều nhiệm vụ. Bộ đội phân tán trên 9 điểm đóng quân thuộc địa bàn nhiều tỉnh, thành phố. Nơi thì thực hành diễn tập trên thao trường tổng hợp phục vụ cấp trên tham quan. Nơi xây dựng công trình quân sự trong điều kiện địa tầng phức tạp. Nơi thì huấn luyện và trực sẵn sàng chiến đấu... Cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất trong điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt nên một số người ốm mệt, nước ăn chân... Vốn tính nói ít, làm nhiều, Lữ đoàn trưởng Trần Đức Du đi đôn đốc các bộ phận, trực tiếp làm cùng bộ đội trên công trường. Chính ủy Hoàng Xuân Nam đi kiểm tra, động viên bộ phận huấn luyện xe xích lội nước BTS đã nói: “Lữ đoàn trưởng của chúng ta đang lăn lộn trên công trường. Hành động đó không cho phép các đồng chí kêu khó, kêu mệt. Các đồng chí đang đổ mồ hôi trên thao trường, đành rằng là mệt, nhưng trước đây chúng ta còn không có thao trường đủ diện tích và bến bãi để huấn luyện, mỗi lần tập bài đưa xe pháo vượt sông, chúng tôi còn mệt đầu, mệt óc gấp bội”...

Chia sẻ với nhau nhiều điều trong công tác nhưng khi Lữ đoàn 299 trở thành đơn vị điển hình tiên tiến thì Lữ đoàn trưởng và Chính ủy lại kiên quyết... nhường nhau đi dự Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân. Thật may, sau đó cơ quan chính trị cấp trên thông báo, Lữ đoàn 299 còn được cử đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc và phân công: "Lữ đoàn trưởng đi dự cấp toàn quân, Chính ủy dự cấp toàn quốc". "Thế là 1-1", hai anh cùng chia vui!

Bài và ảnh: LÊ VĂN SƠN