leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Hiến Mai. Ảnh: hoalo.vn

Nhớ về Trung tướng Lê Hiến Mai, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn kính phục ông. Dù trong điều kiện bị tù đày, ông vẫn mò mẫm chắp bút ghi lại lược sử Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau này vào dịp kỷ niệm 12 năm thành lập Đảng (1930-1942), cuốn sổ của ông đã đóng góp nhiều tư liệu quý trong xây dựng lịch sử Đảng. Năm 1967, khi giữ cương vị là Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, trong một lần đến thăm Bảo tàng Quân đội (Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), ông đã tặng lại cuốn lược sử Đảng ấy...

Có một sự kiện đặc biệt trong cuộc đời của ông là ngày 28-5-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì lễ phong hàm cấp tướng đầu tiên trong quân đội. Cùng được phong hàm dịp đó có các đồng chí: Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Bình, Trần Tử Bình, Văn Tiến Dũng, Hoàng Sâm... và ông. Nguyễn Văn Phường, lúc ấy anh em hay gọi biệt danh là “Mái Hiên”. Bác Hồ nghe thấy lạ nên sau buổi lễ, bác gọi ông “Mái Hiên” đến gặp rồi đặt lại tên cho ông theo cách nói ngược lại của từ “Mái Hiên” là “Hiến Mai”. Nghe Bác nói xong, ông rất thích thú và tự hào với cái tên mới được Bác đặt. Năm 1974, ông được phong quân hàm Trung tướng.

NGỌC HƯƠNG