Theo tính toán của Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh, có hơn 140.000 người nằm trong diện áp dụng của đề án. Trong năm nay, thành phố dự kiến chi hơn 2.340 tỷ đồng để tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức. Hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm giai đoạn 2018-2020 được thực hiện theo lộ trình: Năm 2018 tăng tối đa 0,6 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ; năm 2019 tăng tối đa 1,2 lần và năm 2020 tăng tối đa 1,8 lần.

      Tăng lương cho cán bộ, công chức, viên chức là chủ trương đúng đắn, phù hợp với tính đặc thù và yêu cầu phát triển của đô thị đầu tàu cả nước. Với mật độ dân cư và dân số cao nhất cả nước, theo tính toán của các chuyên gia, khối lượng công việc của một cán bộ, công chức, viên chức, nhất là tại các cơ quan quản lý nhà nước tại TP Hồ Chí Minh cao gấp 1,5 đến 2 lần so với các địa phương khác. Trong lúc đó, mặt bằng giá cả, điều kiện sống ở TP Hồ Chí Minh lại rất đắt đỏ. Thực trạng này khiến đại bộ phận những người hưởng lương, sống bằng đồng lương khá chật vật. Tăng thu nhập giúp cán bộ, công chức, viên chức cải thiện đời sống là chủ trương sát thực, thúc đẩy phát triển và mang tính nhân văn sâu sắc.

      Mục đích cao nhất của tăng thu nhập là để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, tăng tinh thần trách nhiệm, tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị phục vụ nhân dân, tăng chỉ số hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính công, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố. Chính vì vậy, sau khi được tăng thu nhập, hằng năm cần phải có đánh giá khách quan mức độ chuyển biến hiệu quả công việc ở từng cơ quan, đơn vị, sở, ngành... bằng thước đo chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức, cần thấy rõ trách nhiệm của bản thân khi được thụ hưởng quyền lợi, bởi tiền lương và phần thu nhập tăng thêm ấy đều là từ tiền thuế đóng góp của nhân dân mà ra.

NGUYỄN THẾ TRUNG