Phóng viên (PV): Luật Du lịch năm 2005 được thực hiện chưa lâu, vì sao chúng ta đã cần một bộ luật sửa đổi, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Trước nhiều vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, Luật Du lịch năm 2005 đã bộc lộ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng tới hoạt động và sự phát triển của ngành du lịch. Cụ thể, thứ nhất, sự phát triển, thay đổi của hệ thống pháp luật Việt Nam cùng quá trình hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ đã làm nhiều quy định của Luật Du lịch năm 2005 không còn phù hợp và thiếu tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, đặt ra yêu cầu cần nghiên cứu sửa đổi toàn diện. Thứ hai, một số quy định của Luật Du lịch năm 2005 chưa phù hợp với thực tiễn. Thứ ba, một số nội dung về thẩm quyền, thủ tục hành chính chưa phù hợp với chủ trương cải cách hành chính hiện nay; phần quy định về các dịch vụ du lịch khác còn mờ nhạt, chưa thể hiện rõ sự đóng góp của các dịch vụ du lịch này trong việc tăng cường thu hút khách du lịch, tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch. Đặc biệt, trong bối cảnh Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn thì Luật Du lịch cần được sửa đổi toàn diện để tạo hành lang pháp lý thông thoáng, tạo động lực và môi trường thuận lợi thúc đẩy du lịch phát triển.

leftcenterrightdel
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. 
PV: So với Luật Du lịch năm 2005, Luật Du lịch năm 2017 có gì mới, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Có khá nhiều điểm mới trong Luật Du lịch năm 2017. Thứ nhất, một trong những quan điểm xuyên suốt của Luật Du lịch năm 2017 là lấy khách du lịch làm trung tâm của mọi hoạt động du lịch. Theo đó, luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch. Về chính sách phát triển du lịch, Luật Du lịch năm 2017 quy định cụ thể và có tính khả thi hơn trên cơ sở thể chế hóa Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch được hưởng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cao nhất khi Nhà nước ban hành, áp dụng các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư. Đồng thời, luật đã quy định một số chính sách đặc thù đối với các hoạt động du lịch theo mức độ được ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách hoặc được Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ. Về phát triển sản phẩm du lịch, Luật Du lịch năm 2005 còn thiếu các quy định nhằm phát triển lĩnh vực này. Vì thế, Luật Du lịch năm 2017 đã bổ sung quy định về quyền sáng tạo, phát triển, kinh doanh sản phẩm du lịch của các tổ chức, cá nhân; đồng thời giao Chính phủ định hướng và có chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch chủ đạo phù hợp với từng vùng và trong phạm vi toàn quốc theo từng giai đoạn cụ thể. Đặc biệt, Luật Du lịch năm 2017 có một điều quy định về du lịch cộng đồng do đây là một sản phẩm du lịch đặc thù, được phát triển dựa trên việc phát huy bản sắc văn hóa du lịch của địa phương và sự tham gia, quản lý của cộng đồng dân cư.

Về khu du lịch, điểm du lịch, Luật Du lịch năm 2017 đã điều chỉnh điều kiện công nhận và thời điểm công nhận khu du lịch quốc gia, khu du lịch cấp tỉnh và điểm du lịch để bảo đảm phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. Dự kiến sau khi luật có hiệu lực thi hành, sẽ có nhiều khu du lịch, điểm du lịch được công nhận, góp phần quan trọng trong việc hình thành các sản phẩm du lịch có chất lượng cao và cho công tác quảng bá thương hiệu, thu hút khách du lịch.

Ngoài ra, Luật Du lịch năm 2017 còn sửa đổi một số nội dung về: Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa, xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, điều kiện hoạt động của hướng dẫn viên du lịch, các dịch vụ du lịch khác, Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch...

PV: Những điều chỉnh này sẽ có tác động như thế nào trong việc nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại Việt Nam, nâng cao tính cạnh tranh, tạo sự đột phá và phục vụ cho mục tiêu để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta trong tương lai, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương: Những điều chỉnh của Luật Du lịch năm 2017 được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại Việt Nam, nâng cao tính cạnh tranh và tạo sự đột phá trong hoạt động du lịch. Trong đó, sẽ bảo đảm hơn về chất lượng dịch vụ du lịch thông qua việc cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa; chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh lữ hành bằng việc quy định về trình độ chuyên môn của người phụ trách kinh doanh lữ hành; quản lý tốt hơn dịch vụ hướng dẫn, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa yêu cầu về chất lượng và số lượng hướng dẫn viên du lịch. Quyền và lợi ích hợp pháp của khách du lịch được chú trọng do vậy sẽ mang lại sự hài lòng đối với khách du lịch, giảm tình trạng chất lượng dịch vụ không tương xứng với kỳ vọng của khách du lịch. Đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, hình thành những trung tâm mua sắm tầm cỡ, các chuỗi nhà hàng ăn uống, chuỗi cửa hàng kinh doanh hàng hóa, đồ lưu niệm và các dịch vụ du lịch khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, tăng số ngày lưu trú và mức độ chi tiêu của khách du lịch. Khuyến khích phát triển những sản phẩm du lịch có chất lượng, có tác động tích cực tới môi trường, thu hút sự tham gia của cộng đồng dân cư và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, lưu trú, hướng dẫn du lịch...

PV: Trân trọng cảm ơn bà!

 HẢI LÝ (thực hiện)