leftcenterrightdel

Thể dục buổi sáng (Lữ đoàn Phòng không 71, Quân đoàn 4).

leftcenterrightdel
Tập lấy đường ngắm (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4). 
leftcenterrightdel
Luyện tập các tư thế vận động trên chiến trường (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4). 
leftcenterrightdel
Khỏe để bảo vệ Tổ quốc (Tiểu đoàn Đặc công 208, Quân đoàn 4). 
leftcenterrightdel
Vượt vật cản (Lữ đoàn Phòng không 71, Quân đoàn 4). 
leftcenterrightdel

Làm đẹp (Sư đoàn 9, Quân đoàn 4).

leftcenterrightdel
Tập đoàn đối kháng (Lữ đoàn 962, Quân khu 9).

Phóng sự ảnh của HÀ QUỐC THÁI