Để hiểu rõ hơn hoạt động xây dựng môi trường văn hóa của binh chủng, phóng viên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) Cuối tuần đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Thiếu tướng Ngô Kim Đồng, Chính ủy Binh chủng TTLL.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, một trong những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hiện nay là việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng TTLL về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị có điểm gì mới và đâu là phong cách Bộ đội TTLL hiện nay?

Thiếu tướng Ngô Kim Đồng: Trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng đã đồng thời quán triệt và bổ sung nội dung, biện pháp thực hiện gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Kim Đồng. 
Trong từng mặt công tác, chúng tôi yêu cầu phải có sự đổi mới. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng, bồi dưỡng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Bên cạnh tổ chức học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, binh chủng đã chủ động biên soạn và đưa vào giảng dạy có hiệu quả các chuyên đề: “Cán bộ, nhân viên Thông tin tự học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Bảo đảm TTLL trên con đường vận tải biển mang tên Bác”, “Cán bộ, nhân viên Thông tin đẩy mạnh tự học tập theo tấm gương tự học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng binh chủng tiến thẳng lên hiện đại”...

Đảng ủy, các cấp ủy, chi bộ kịp thời cụ thể hóa thành các chỉ thị, quy định, hướng dẫn trong binh chủng. Phát huy tốt vai trò của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tổ chức quần chúng trong quản lý, rèn luyện, giáo dục bộ đội; góp phần ngăn ngừa, hạn chế các vụ việc vi phạm kỷ luật, xây dựng đơn vị an toàn. Chủ động biên soạn tài liệu hỏi đáp về pháp luật và triển khai có hiệu quả mô hình “Mỗi tuần học một điều luật” trong toàn binh chủng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động về “Thực hiện nếp sống chính quy, rèn luyện kỷ luật”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh-sạch-đẹp”, gắn với các mô hình của đoàn thanh niên: “Vọng gác thanh niên”, “Chi đoàn không vi phạm kỷ luật”, "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, nếp sống đẹp", "Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích, xung kích xây dựng đơn vị VMTD" không ngừng được đổi mới theo hướng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần tích cực vào xây dựng tổ chức, xây dựng con người, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trên các lĩnh vực.

Nói về phong cách của người chiến sĩ thông tin, Đảng ủy, Bộ tư lệnh đã xây dựng bộ tiêu chí cụ thể đối với từng đối tượng. Ví dụ, đối với cán bộ, chỉ huy các cấp, ngoài những tiêu chí chung như phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; có động cơ trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao; gắn bó xây dựng đơn vị, binh chủng... còn phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống; gương mẫu về tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm; không tham ô, tham nhũng, lãng phí...

PV: Gần đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê phán lối sống phô trương của một số cán bộ, đảng viên. Theo đồng chí thì tại sao việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên hiện nay lại khó khăn như vậy?

Thiếu tướng Ngô Kim Đồng: Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã được nhận diện, chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là "bệnh" thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; "chạy thành tích", "chạy khen thưởng", "chạy danh hiệu"... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều ý kiến sâu sắc, đến nay vẫn nguyên giá trị. Nổi lên trong đó là Người chỉ ra các căn bệnh nảy sinh từ đội ngũ cán bộ, đảng viên như: “Ham chuộng hình thức: Việc gì không xét đến cái kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ chăm về hình thức bên ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai”...

leftcenterrightdel

Chiến sĩ thông tin triển khai bảo đảm thông tin liên lạc cơ động. 

Do vậy, vấn đề không chỉ phụ thuộc vào việc lựa chọn, đào tạo, bổ nhiệm mà còn phụ thuộc vào ý thức tự giác, nhất là người đứng đầu, khi xác định trách nhiệm trước cơ quan, đơn vị. Và để khắc phục, nổi lên là công tác giáo dục, vì một mặt giúp cán bộ, đảng viên thường xuyên tu dưỡng nâng cao ý thức trách nhiệm, một mặt giúp phòng ngừa hiện tượng tiêu cực có thể xảy ra. Như vậy, cán bộ, đảng viên cần tự nhận thức để coi phục vụ nhân dân vừa là mục đích, vừa là động lực trong suy nghĩ, hành động để xác định sự trong sạch, tính liêm khiết, lấy đó làm cơ sở để nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Quá trình giáo dục và tự nhận thức cần được kết hợp chặt chẽ với biện pháp kỷ luật, thậm chí loại khỏi đội ngũ số cán bộ, đảng viên sai phạm nghiêm trọng. Đồng thời, cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của Đảng, của Nhà nước; trong đó hết sức chú ý vai trò các bộ phận chuyên trách làm công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát của tổ chức Đảng và chính quyền các cấp.

Để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là “công bộc” của dân, để chính quyền các cấp thật sự là chính quyền “của dân, do dân, vì dân”, cần tạo điều kiện để nhân dân thật sự được phát huy quyền làm chủ qua sự công khai, minh bạch công tâm khi thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Có thể nói, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ huy động được nhân dân tham gia phòng và chống, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên; đồng thời biểu dương, cổ vũ những tấm gương điển hình, mẫu mực của người cán bộ, đảng viên trong các lĩnh vực hoạt động xã hội. Trong đó cần hết sức chú ý việc khuyến khích và bảo vệ người dân phản ảnh, tố giác, hoặc tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

PV: Trong Binh chủng TTLL, có những gương điển hình nào về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà đồng chí thấy tâm đắc, cần triển khai nhân rộng?

Thiếu tướng Ngô Kim Đồng: Thời gian qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Binh chủng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều chủ trương, biện pháp nhằm xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi. Nhiều tập thể và cá nhân đã không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, công tác, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, làm chủ trang bị khí tài nhất là trang bị khí tài công nghệ cao. Nhiều đề tài, sáng kiến đoạt giải thưởng toàn quân góp phần quan trọng vào việc bảo đảm TTLL “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” trong mọi tình huống, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Các tập thể và cá nhân điển hình thực sự là những động lực tốt để binh chủng ngày càng phát triển. Trong đó, một số mô hình nổi bật như: "Tổ trạm thông tin làm theo lời Bác" của Lữ đoàn 134, “Ca trực thanh niên”, “Trạm máy thanh niên” của Lữ đoàn 205, Lữ đoàn 596; “Đoạn tuyến thanh niên”, “Ngày thanh niên lên tuyến” của Lữ đoàn 132, Lữ đoàn 139; “Câu lạc bộ tri thức Thông tin trẻ” của Trung tâm Kỹ thuật Thông tin công nghệ cao; "Phân xưởng kiểu mẫu" của Nhà máy Z755, "Câu lạc bộ Tin học", "Câu lạc bộ tiếng Anh" của Trường Sĩ quan Thông tin, "Đôi bạn cùng tiến" của Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin... đã trực tiếp góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, độ ổn định, tính vững chắc của hệ thống TTLL và thúc đẩy sự phấn đấu vươn lên mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học viên, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học.

Câu lạc bộ Bóng chuyền nữ Thông tin là điển hình tiêu biểu của Thanh niên Binh chủng thực hiện tốt Phong trào thi đua "Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao". Hình ảnh các nữ VĐV bóng chuyền mang trên mình cánh sóng thông tin đã trở thành niềm tự hào của thể thao quân đội và binh chủng, được đông đảo người hâm mộ cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân yêu mến. 

PV: Phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội 25 năm qua đã thu được kết quả tốt nhưng cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm để phong trào phát triển toàn diện hơn. Đồng chí có thể khái quát những ưu điểm và tồn tại lớn nhất cần khắc phục ở binh chủng?

Thiếu tướng Ngô Kim Đồng: Theo tôi, cái được lớn nhất là binh chủng luôn giữ được sự ổn định về chính trị, không ngừng tiến bộ về mọi mặt và ngày càng phát triển, trưởng thành. Từ thực tiễn nhiệm vụ xây dựng đơn vị, tình đồng chí, đồng đội, quan hệ cấp trên, cấp dưới, cán bộ, chiến sĩ ngày càng thắt chặt thân ái và đoàn kết, càng trong khó khăn, thiếu thốn càng thể hiện rõ tình cảm sẵn sàng tương trợ giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ. Những cử chỉ sinh hoạt văn hóa trong các cơ quan, đơn vị như tổ chức sinh nhật, thăm hỏi và tặng quà quân nhân và người thân lúc ốm đau, các chế độ trợ cấp thường xuyên và đột xuất, tất cả đều xuất phát từ tình người, tình đồng đội. Giá trị văn hóa và những phẩm chất tốt đẹp được tạo ra từ môi trường văn hóa đã tạo nên sự đa dạng, phong phú, trở thành nhu cầu, nguyện vọng của bộ đội trong đời sống tinh thần hằng ngày. Khơi dậy sức sáng tạo, năng lực giáo dục, tự rèn luyện, tạo nên những chuyển biến tích cực trong mỗi quân nhân và trong các lĩnh vực công tác.

Qua 25 năm thực hiện phong trào xây dựng môi trường văn hóa ở từng cơ quan, đơn vị trong binh chủng, với mức độ khác nhau còn bộc lộ những khuyết điểm, cũng chính là nguyên nhân cơ bản tạo nên những hạn chế trong thực hiện cuộc vận động. Đó là: Một số cấp ủy, chỉ huy đơn vị chưa thấy hết vị trí, vai trò, ý nghĩa của phong trào nên quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện chưa sâu, chưa toàn diện. Một số cán bộ, đảng viên chưa thấy hết được trách nhiệm trong xây dựng mặt trận văn hóa. Phong trào rèn luyện theo tiêu chuẩn con người mới, người chiến sĩ thông tin ưu tú chưa thực sự trở thành nhu cầu và ý thức tự giác của mọi cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HÀ BÁCH (thực hiện)