Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, sau giải phóng, các cơ quan ủy ban MTTQ các cấp đã chủ trì, khơi dậy phong trào khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết và xây dựng thành phố. Ở thời điểm khó khăn đó, cơ quan MTTQ TP Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, kêu gọi, huy động được sức dân to lớn, các nguồn lực để đạt được nhiều thành tựu. Điều đó đã để lại những bài học gì trong giai đoạn đổi mới hiện nay?

Đồng chí Tô Thị Bích Châu: Với thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân ta đã hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong sự nghiệp đó, với cuộc tiến công thần tốc của các binh đoàn chủ lực, phối hợp với công tác đấu tranh chính trị, công tác dân vận-binh vận và nổi dậy của quần chúng, ngày 30-4-1975, TP Sài Gòn được giải phóng. Mọi tầng lớp nhân dân đều được hưởng trọn niềm vui đại thắng, đất nước được thống nhất.

leftcenterrightdel
Đồng chí Tô Thị Bích Châu.

 

Bước vào thời kỳ mới với muôn vàn khó khăn do hậu quả của chiến tranh để lại nhưng với quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân, thành phố gặt hái được nhiều thành tựu to lớn. Tuy chỉ chiếm 0,6% diện tích về tự nhiên và chưa đầy 10% dân số cả nước, nhưng đến nay, TP Hồ Chí Minh đóng góp gần 22% GDP cả nước; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 đạt 1.037.625 tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm 2015. Bình quân cứ 5 năm, GRDP của thành phố tăng gấp đôi. Mức thu nhập bình quân của người dân thành phố năm 2016 đạt 5.538 USD/người, tăng hơn 73% so với năm 2010, bằng 2,5 lần so với bình quân đầu người của cả nước. Đến nay, số hộ nghèo có thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống theo tiêu chuẩn nghèo của thành phố chỉ còn 3,32%. Công tác chăm lo sức khỏe được quan tâm, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ. TP Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu trong cả nước về phổ cập giáo dục. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả cao. Thành phố cũng là nơi khởi xướng và thực hiện tốt các phong trào xóa đói, giảm nghèo, "đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, chương trình chăm sóc và bảo trợ bệnh nhân nghèo; chăm lo cho công nhân, người lao động… mang lại kết quả thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

PV: TP Hồ Chí Minh đang nỗ lực trong nhiều hoạt động để hướng đến mục tiêu “Văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Theo đồng chí, để người dân tham gia sâu vào việc thực hiện các mục tiêu này, công tác Mặt trận cần những biện pháp, đổi mới gì?

Đồng chí Tô Thị Bích Châu: Đạt được những kết quả nêu trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của MTTQ, nhất là việc kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bổ sung các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam. Bên cạnh đó còn là sự phối hợp ngày càng hiệu quả của Nhà nước và các cấp chính quyền, sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên, sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ thành phố đến Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp... Đặc biệt là sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội và hưởng ứng rộng rãi của các tầng lớp nhân dân thành phố.

Các phong trào hành động cách mạng, các cuộc vận động ở cơ sở do MTTQ chủ trì hoặc làm đầu mối phối hợp trước hết chính là nguyện vọng, là lòng dân và cũng là phương thức tập hợp, đoàn kết toàn dân trên cơ sở cùng lo cho mục đích chung là ích nước, lợi nhà. Trong đó, tiềm năng, nguyện vọng, truyền thống nhân ái của mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng được khơi dậy và nâng cao. Mặt trận là nơi tập hợp những nguyện vọng chính đáng đó và khơi dậy, vun bồi thông qua các phong trào hành động cách mạng phù hợp với xu thế phát triển của thành phố. Thắng lợi của các phong trào, các cuộc vận động trong thời gian qua chính là do biết dựa vào dân theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

PV: Sau Đại hội Đảng bộ thành phố, cơ quan MTTQ TP Hồ Chí Minh đã có định hướng và triển khai hoạt động như thế nào để tăng cường khối đại đoàn kết, huy động sức dân và tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần, đồng thuận cao trong nhân dân đối với công cuộc đổi mới, thực hiện những chương trình đột phá của thành phố đề ra?

Đồng chí Tô Thị Bích Châu: Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên, tăng cường phối hợp thống nhất hành động nhằm tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Chúng tôi đã kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện phong trào vì thành phố “Văn minh, sạch đẹp, an toàn”, “Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc”… Qua đó, huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, góp phần xây dựng TP Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

PV: Phát huy dân chủ và thống nhất hành động, cơ quan MTTQ là cầu nối của nhân dân với các cấp chính quyền của thành phố, đặc biệt là hoạt động giám sát rất sâu rộng ở các cấp, nhất là đối với những vấn đề bức thiết còn tồn tại, ảnh hưởng đến đời sống người dân như chuyện nước sạch, vệ sinh môi trường…, có những kiến nghị kịp thời, thể hiện tính dân chủ cao. Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch cụ thể như thế nào để tiếp tục làm tốt những hoạt động này?

Đồng chí Tô Thị Bích Châu: Xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình là mục tiêu không chỉ trong một nhiệm kỳ mà còn là mục tiêu dài lâu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Điều cốt lõi để đạt được mục tiêu này là sự đồng thuận của toàn xã hội. Khi mọi chủ trương, kế hoạch, biện pháp... để vận hành xã hội thấm đẫm tận cùng lòng dân thì sự gắn kết lòng dân-ý Đảng sẽ ở đỉnh cao, tạo động lực lớn cho sự phát triển của thành phố.

Các chương trình hành động qua 10 kỳ đại hội MTTQ TP Hồ Chí Minh đề ra đã được thực hiện tốt. Vai trò, vị trí của MTTQ thành phố được nâng cao. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn về cơ chế và phương thức thực hiện. Cùng với công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã góp phần mở rộng đoàn kết hữu nghị và hợp tác, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết quả đổi mới, nội dung phương thức hoạt động đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới.

Ngay từ rất sớm, MTTQ thành phố đã đề cập đến việc phát huy dân chủ ở cơ sở, nhất là trong các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ phát động. Mọi công việc liên quan đến cuộc sống của cộng đồng dân cư đều được bàn bạc, góp ý và trực tiếp tổ chức thực hiện. Hơn 40 năm qua, MTTQ thành phố tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu, được nhân dân ở các địa phương ghi nhận, đồng thuận. Nhất là từ khi thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong hệ thống MTTQ thành phố.

PV: Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh đã khởi động và thực hiện rất hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Vì biển đảo quê hương-Vì tuyến đầu Tổ quốc"; "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"… Theo đồng chí, trong thời gian tới cần đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động này như thế nào để phù hợp với mục tiêu phát triển của thành phố?

Đồng chí Tô Thị Bích Châu: Thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ phát triển bền vững và hội nhập của thành phố, MTTQ thành phố sẽ nỗ lực toàn diện nhằm mở rộng, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam quy định. Chúng tôi tiếp tục phát huy mạnh mẽ vị trí, vai trò, trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố, tăng cường phối hợp hành động với các tổ chức thành viên nhằm củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hướng mạnh về cơ sở để vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ". MTTQ thành phố sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, qua đó huy động nguồn lực xã hội to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo, xây dựng TP Hồ Chí Minh “có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc phỏng vấn!

TRUNG KIÊN - VĂN TUẤN (thực hiện)