Đường vào Nà Lốc
Đường vào Lốc
10/10/2017 5:59:10 PM
QĐND - Con đường “sống trâu” từ trung tâm xã vào Trường Mầm non-Tiểu học Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn khiến chúng tôi nhiều lần vặn sái tay lái xe máy. Trường nằm cheo leo bên triền núi heo hút ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, thường bị cô lập mỗi khi lũ về. Vậy mà, chúng tôi lại có cảm giác may mắn khi đến với mái trường nơi thâm sơn cùng cốc ấy...

Đường vào Nà Lốc

QĐND - Con đường “sống trâu” từ trung tâm xã vào Trường Mầm non-Tiểu học Nà Lốc, xã Tú Xuyên, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn khiến chúng tôi nhiều lần vặn sái tay lái xe máy. Trường nằm cheo leo bên triền núi heo hút ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, thường bị cô lập mỗi khi lũ về. Vậy mà, chúng tôi lại có cảm giác may mắn khi đến với mái trường nơi thâm sơn cùng cốc ấy...

go top