Đưa chèo về với sân đình
Đưa chèo về với sân đình
12/27/2017 4:42:07 PM
QĐND - Ra đời tại đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, hơn một năm qua, Giáo phường Đình làng Việt đã trở thành sân chơi rất bổ ích của đông đảo người dân Hà thành và một số tỉnh lân cận; đồng thời góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, phát huy giá trị tinh hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

Đưa chèo về với sân đình

QĐND - Ra đời tại đình Hạ Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, hơn một năm qua, Giáo phường Đình làng Việt đã trở thành sân chơi rất bổ ích của đông đảo người dân Hà thành và một số tỉnh lân cận; đồng thời góp phần quan trọng vào việc gìn giữ, phát huy giá trị tinh hoa nghệ thuật truyền thống của dân tộc.

go top