Đi xe máy 700km thăm chồng
Đi xe máy 700km thăm chồng
9/27/2017 3:42:40 PM
QĐND - Chúng tôi đã đi, đã đến và kiểm chứng câu chuyện mà cán bộ, chiến sĩ Cục Tác chiến Điện tử (TCĐT), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) vẫn kể về một cô giáo vùng cao địu con đi xe máy vượt gần 700km đường mòn ven núi qua nhiều tỉnh phía Tây Bắc Tổ quốc tới thăm, động viên chồng là bộ đội TCĐT đóng quân nơi rừng thẳm, heo hút gió...

Đi xe máy 700km thăm chồng

QĐND - Chúng tôi đã đi, đã đến và kiểm chứng câu chuyện mà cán bộ, chiến sĩ Cục Tác chiến Điện tử (TCĐT), Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) vẫn kể về một cô giáo vùng cao địu con đi xe máy vượt gần 700km đường mòn ven núi qua nhiều tỉnh phía Tây Bắc Tổ quốc tới thăm, động viên chồng là bộ đội TCĐT đóng quân nơi rừng thẳm, heo hút gió...

go top