Bài 1 Yểm trợ đồng đội bên Dinh Độc Lập
Bài 1: Yểm trợ đồng đội bên Dinh Độc Lập
12/27/2017 4:42:07 PM
QĐND - “Sự dũng cảm, trí thông minh, hành động kiên quyết và hy sinh quên mình không một tính toán riêng tư của họ diễn ra rất nhịp nhàng, tự nhiên, thoải mái trong bất cứ trường hợp bình thường cũng như gay go, là đặc tính chung của những con người trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại”-Thượng tướng Trần Văn Trà từng nhận xét như vậy về cuốn sách “Sài Gòn-Xuân Mậu Thân 1968” của Đại tá, Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang).

Bài 1: Yểm trợ đồng đội bên Dinh Độc Lập

QĐND - “Sự dũng cảm, trí thông minh, hành động kiên quyết và hy sinh quên mình không một tính toán riêng tư của họ diễn ra rất nhịp nhàng, tự nhiên, thoải mái trong bất cứ trường hợp bình thường cũng như gay go, là đặc tính chung của những con người trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng vĩ đại”-Thượng tướng Trần Văn Trà từng nhận xét như vậy về cuốn sách “Sài Gòn-Xuân Mậu Thân 1968” của Đại tá, Anh hùng tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang).

go top