Châu bản phản ánh toàn diện chính sách của triều Nguyễn
Châu bản phản ánh toàn diện chính sách của triều Nguyễn
8/19/2014 3:51:18 PM
QĐND - Ngày 30-7 vừa qua, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức Lễ đón nhận bằng “Di sản tư liệu” thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đối với Châu bản triều Nguyễn. Đồng thời với việc được vinh danh là trách nhiệm đặt ra cho Việt Nam trong khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Nhân dịp này, để tìm hiểu rõ hơn về công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu châu bản, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc phỏng vấn ông Hà Văn Huề, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)-nơi trực tiếp lưu trữ, bảo quản khối tài liệu đặc biệt quý hiếm này...
Châu bản triều Nguyễn và chủ quyền biển đảo của Việt Nam
Châu bản triều Nguyễn và chủ quyền biển đảo của Việt Nam
6/8/2012 6:07:40 PM
QĐND - Ai cũng biết rằng, nhà Nguyễn, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam đã để lại cho chúng ta một giang sơn gấm vóc trải rộng trên lãnh thổ thống nhất từ Bắc chí Nam, gần như tương ứng với lãnh thổ Việt Nam hiện đại, bao gồm cả đất liền và hải đảo trên Biển Đông. Nhưng có lẽ, ít ai biết rằng, nhà Nguyễn còn để lại một di sản nữa có giá trị chiều sâu, mang tính khái quát về một quá trình lịch sử đầy biến động của Việt Nam ở thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX. Di sản này vừa là vật thể vừa mang tính phi vật thể. Nó hàm chứa nhiều thông tin về lịch sử dân tộc. Đó chính là Châu bản triều Nguyễn...
Có một trưởng ban tuyên huấn là cháu vua triều Nguyễn
Có một trưởng ban tuyên huấn là cháu vua triều Nguyễn
2/28/2008 3:45:06 PM
Có nhiều lúc tôi tự hỏi không biết cơ duyên nào đã đưa ông từ vị trí chắt nội vua Hiệp Hòa, vị vua thứ 6 triều Nguyễn, trở thành Trưởng ban tuyên huấn đoàn M25 Hải quân. Ông là Vĩnh Mẫn (còn gọi Phan Thắng)...

Châu bản phản ánh toàn diện chính sách của triều Nguyễn

QĐND - Ngày 30-7 vừa qua, tại Hà Nội, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã tổ chức Lễ đón nhận bằng “Di sản tư liệu” thuộc Chương trình Ký ức Thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO đối với Châu bản triều Nguyễn. Đồng thời với việc được vinh danh là trách nhiệm đặt ra cho Việt Nam trong khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Nhân dịp này, để tìm hiểu rõ hơn về công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu châu bản, phóng viên Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần đã có cuộc phỏng vấn ông Hà Văn Huề, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước)-nơi trực tiếp lưu trữ, bảo quản khối tài liệu đặc biệt quý hiếm này...

go top