Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở châu Mỹ
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở châu Mỹ
5/12/2015 6:48:02 PM
QĐND - Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, thế nhưng, người dân châu Mỹ La-tinh luôn kính trọng và gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại nhiều quốc gia khu vực này, tượng Bác Hồ được đặt tại những nơi rất trang trọng, ấm cúng...
Những di tích vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới
Những di tích vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh trên thế giới
5/15/2013 2:27:31 PM
QĐND - Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi qua nhiều quốc gia khắp các châu lục. Đến đâu, Bác cũng ghi lại những dấu ấn về tình hữu nghị, tình đoàn kết giai cấp vô sản. Để hôm nay, hình ảnh Bác vẫn được nhiều quốc gia lưu giữ bằng những di tích vinh danh Người...
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam với thế giới
Chủ tịch Hồ Chí Minh - người vun đắp tình hữu nghị Việt Nam với thế giới
9/8/2011 3:23:27 PM
QĐND - Ngay từ những ngày đầu giành lại độc lập cho dân tộc và đến mãi sau này, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nêu tấm gương sáng trong việc vun đắp tình hữu nghị của Việt Nam với chính phủ, nhân dân các nước trên thế giới. Dưới đây là những câu chuyện về tình hữu nghị ấy...

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở châu Mỹ

QĐND - Cách Việt Nam nửa vòng trái đất, thế nhưng, người dân châu Mỹ La-tinh luôn kính trọng và gần gũi Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại nhiều quốc gia khu vực này, tượng Bác Hồ được đặt tại những nơi rất trang trọng, ấm cúng...

go top