Chuyện ở làng Pyầu
Chuyện làng Pyầu
1/11/2018 6:01:54 PM
QĐND - Nằm trên núi Pyầu, làng Pyầu, xã Pơ Lang, huyện Mang Yang (Gia Lai) mấy chục năm qua tuy đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn chưa thoát được khó khăn vất vả. Cái nghèo vẫn đeo bám vì các thói quen sinh hoạt từ xưa đã in sâu, bám rễ trong đời sống của dân làng.

Chuyện ở làng Pyầu

QĐND - Nằm trên núi Pyầu, làng Pyầu, xã Pơ Lang, huyện Mang Yang (Gia Lai) mấy chục năm qua tuy đã có nhiều thay đổi nhưng vẫn chưa thoát được khó khăn vất vả. Cái nghèo vẫn đeo bám vì các thói quen sinh hoạt từ xưa đã in sâu, bám rễ trong đời sống của dân làng.

go top