Cuộc thi hát đầu năm
Cuộc thi hát đầu năm
1/25/2018 7:53:37 AM
QĐND - Buổi học đầu năm mới dương lịch, hai tiết đầu trống do giáo viên đi họp đột xuất, hai tiết cuối có kiểm tra, một tiết môn vũ khí bộ binh.

Cuộc thi hát đầu năm

QĐND - Buổi học đầu năm mới dương lịch, hai tiết đầu trống do giáo viên đi họp đột xuất, hai tiết cuối có kiểm tra, một tiết môn vũ khí bộ binh.

go top