Cuộc chiến ngôn từ và cái kết bất ngờ
Cuộc chiến ngôn từ và cái kết bất ngờ
1/11/2018 7:11:14 PM
QĐND - “Nếu có ai đó đến từ đất nước bị suy kiệt và thiếu thốn lương thực của ông ấy thì xin hãy thông báo cho ông ấy biết rằng tôi cũng có một nút bấm hạt nhân, nhưng nó to hơn và mạnh hơn của ông ấy nhiều, và nó luôn (có khả năng) hoạt động!”-đấy là những dòng trạng thái của ông Donald Trump trên trang mạng xã hội Twitter, một công cụ thường được vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ sử dụng để biểu đạt quan điểm hay đường hướng chính sách của mình.

Cuộc chiến ngôn từ và cái kết bất ngờ

QĐND - “Nếu có ai đó đến từ đất nước bị suy kiệt và thiếu thốn lương thực của ông ấy thì xin hãy thông báo cho ông ấy biết rằng tôi cũng có một nút bấm hạt nhân, nhưng nó to hơn và mạnh hơn của ông ấy nhiều, và nó luôn (có khả năng) hoạt động!”-đấy là những dòng trạng thái của ông Donald Trump trên trang mạng xã hội Twitter, một công cụ thường được vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ sử dụng để biểu đạt quan điểm hay đường hướng chính sách của mình.

go top