Khổ luyện để khắc phục hậu quả môi trường
Khổ luyện để khắc phục hậu quả môi trường
12/27/2017 4:42:07 PM
QĐND - Cuối đông, trời Hà Nội lạnh như cắt. Trên thao trường, các chiến sĩ Đội Khắc phục hậu quả môi trường, Bộ tư lệnh Hóa học vẫn miệt mài luyện tập. Bước ra từ bộ khí tài phòng hóa, viền cổ áo của các chiến sĩ vẫn thấm ướt mồ hôi, hằn thành vệt sậm màu. Vất vả nhưng ai cũng cười rạng rỡ qua hơi thở màu sương trắng. Các chiến sĩ tâm sự rằng, dù nắng lửa hay sương giá vẫn không ảnh hưởng tới tinh thần, lịch huấn luyện của đội.

Khổ luyện để khắc phục hậu quả môi trường

QĐND - Cuối đông, trời Hà Nội lạnh như cắt. Trên thao trường, các chiến sĩ Đội Khắc phục hậu quả môi trường, Bộ tư lệnh Hóa học vẫn miệt mài luyện tập. Bước ra từ bộ khí tài phòng hóa, viền cổ áo của các chiến sĩ vẫn thấm ướt mồ hôi, hằn thành vệt sậm màu. Vất vả nhưng ai cũng cười rạng rỡ qua hơi thở màu sương trắng. Các chiến sĩ tâm sự rằng, dù nắng lửa hay sương giá vẫn không ảnh hưởng tới tinh thần, lịch huấn luyện của đội.

go top