Mike Tyson Một thời để nhớ…
Mike Tyson: Một thời để nhớ…
1/11/2018 7:11:15 PM
QĐND - Khi Tyson ra tù được vài tháng, ông bầu Don King đã thúc giục ngôi sao của làng quyền Anh thế giới nhanh nhanh thượng đài. Don King ngỏ ý: “Mike (Tyson) này, chúng ta có nhiều kế hoạch trong năm 1996 và những năm tới. Nhưng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu nếu như tài khoản của cậu trống rỗng. Tôi cũng không thể mãi tạm ứng cho cậu được. Với tốc độ tiêu tiền của cậu, tôi e sở thuế vụ sẽ sớm tìm đến chúng ta”.

Mike Tyson: Một thời để nhớ…

QĐND - Khi Tyson ra tù được vài tháng, ông bầu Don King đã thúc giục ngôi sao của làng quyền Anh thế giới nhanh nhanh thượng đài. Don King ngỏ ý: “Mike (Tyson) này, chúng ta có nhiều kế hoạch trong năm 1996 và những năm tới. Nhưng mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu nếu như tài khoản của cậu trống rỗng. Tôi cũng không thể mãi tạm ứng cho cậu được. Với tốc độ tiêu tiền của cậu, tôi e sở thuế vụ sẽ sớm tìm đến chúng ta”.

go top