Quân sư tình yêu
Quân tình yêu
1/11/2018 7:11:15 PM
QĐND - Ai cũng bảo, nhìn cái “mã” của tôi chẳng đến nỗi nào. Người cao ráo, da hơi sạm nắng gió thao trường một chút. Da dẻ như thế người ta thường bảo là người có duyên ngầm, lặn vào trong! Có lẽ họ nói đúng. Chẳng phải mình hát, mình khen, nhìn chung ai cũng nhất trí là tôi rất điển trai và phong độ! Ấy vậy mà, gần 30 cái xuân xanh tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mãi cho đến khi gặp được một "quân tình yêu".

Quân sư tình yêu

QĐND - Ai cũng bảo, nhìn cái “mã” của tôi chẳng đến nỗi nào. Người cao ráo, da hơi sạm nắng gió thao trường một chút. Da dẻ như thế người ta thường bảo là người có duyên ngầm, lặn vào trong! Có lẽ họ nói đúng. Chẳng phải mình hát, mình khen, nhìn chung ai cũng nhất trí là tôi rất điển trai và phong độ! Ấy vậy mà, gần 30 cái xuân xanh tôi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Mãi cho đến khi gặp được một "quân sư tình yêu".

go top