Nhà thơ Quang Dũng Cẩn tắc vẫn  áy náy
Nhà thơ Quang Dũng: Cẩn tắc vẫn... áy náy
2/22/2008 7:55:02 PM
Trái ngược với vóc dáng cao to, hùng dũng và tên gọi cũng rất đỗi… oai phong, sinh thời, nhà thơ Quang Dũng lại là người khá… “nhát gan”...

Nhà thơ Quang Dũng: Cẩn tắc vẫn... áy náy

Trái ngược với vóc dáng cao to, hùng dũng và tên gọi cũng rất đỗi… oai phong, sinh thời, nhà thơ Quang Dũng lại là người khá… “nhát gan”...

go top