Tàu đang rời đảo
Tàu đang rời đảo...
1/4/2018 4:07:02 PM
QĐND - Có lẽ chưa năm nào thời tiết ở phố biển lại trở nên đỏng đảnh và thất thường như năm nay. Vừa mới trải qua những ngày nắng nóng hầm hập như đổ lửa, đã lại hứng trọn cơn mưa dai dẳng vì áp thấp nhiệt đới tràn về. Chiều cuối năm, mặt biển đang xanh bỗng trở nên ngầu đục. Những con sóng giận dữ xô bờ, dựng lên những cột nước như vòi rồng...

Tàu đang rời đảo...

QĐND - Có lẽ chưa năm nào thời tiết ở phố biển lại trở nên đỏng đảnh và thất thường như năm nay. Vừa mới trải qua những ngày nắng nóng hầm hập như đổ lửa, đã lại hứng trọn cơn mưa dai dẳng vì áp thấp nhiệt đới tràn về. Chiều cuối năm, mặt biển đang xanh bỗng trở nên ngầu đục. Những con sóng giận dữ xô bờ, dựng lên những cột nước như vòi rồng...

go top