Tình yêu có cánh
Tình yêu cánh!
6/13/2017 5:30:26 PM
QĐND - Trong đại đội, tuổi tôi đã quá đầu "băm" mà vẫn chẳng mảnh tình vắt vai. Phó đại đội trưởng-“triết gia” Hoàng Trọng, lắc đầu quầy quậy:

Tình yêu có cánh!

QĐND - Trong đại đội, tuổi tôi đã quá đầu "băm" mà vẫn chẳng có mảnh tình vắt vai. Phó đại đội trưởng-“triết gia” Hoàng Trọng, lắc đầu quầy quậy:

go top