Vòng xoáy khủng hoảng
Vòng xoáy khủng hoảng
6/15/2017 9:58:35 AM
QĐND - 9 quốc gia, chủ yếu là các nước A-rập (Arab), đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta (Qatar), đẩy đất nước giàu có bậc nhất vùng Vịnh này vào tình cảnh bị cô lập. Hơn thế, cuộc khủng hoảng ngoại giao này còn được dự báo là có thể gây ra một cuộc xung đột về quân sự.

Vòng xoáy khủng hoảng

QĐND - 9 quốc gia, chủ yếu là các nước A-rập (Arab), đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Ca-ta (Qatar), đẩy đất nước giàu có bậc nhất vùng Vịnh này vào tình cảnh bị cô lập. Hơn thế, cuộc khủng hoảng ngoại giao này còn được dự báo là có thể gây ra một cuộc xung đột về quân sự.

go top