Vệ sĩ của “sao”
Vệ của “sao”
12/27/2017 4:42:07 PM
QĐND - Từ Neymar, Ronaldo, Mayweather cho tới Messi đều thuê những vệ hàng đầu Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Argentina để bảo đảm an toàn cho mình và gia đình. Các vệ không chỉ coi Messi, Neymar... là thân chủ mà còn ngưỡng mộ họ như những ông thánh.

Vệ sĩ của “sao”

QĐND - Từ Neymar, Ronaldo, Mayweather cho tới Messi đều thuê những vệ sĩ hàng đầu Tây Ban Nha, Pháp, Bồ Đào Nha, Argentina để bảo đảm an toàn cho mình và gia đình. Các vệ sĩ không chỉ coi Messi, Neymar... là thân chủ mà còn ngưỡng mộ họ như những ông thánh.

go top