Vị tướng ái quốc, ái dân, bình thiên hạ
Vị tướng "ái quốc, ái dân, bình thiên hạ"
6/13/2017 5:30:26 PM
QĐND - Trung tướng Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908, tại làng An Phú, xã Tiến Thịnh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là người được phong quân hàm Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; cũng là người được Bác Hồ tin tưởng "giao miền Nam cho chú". Ông có công lớn trong việc thống nhất các LLVT, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ.
Nửa thế kỷ “Phò vua, trị quốc, bình thiên hạ”
10/9/2010 12:37:25 AM
QĐND - Mồ côi mẹ năm 12 tuổi, cha lấy vợ kế, thân phận Lê Thị Yến tựa cô Tấm trong chuyện cổ dân gian...

Vị tướng "ái quốc, ái dân, bình thiên hạ"

QĐND - Trung tướng Nguyễn Bình tên thật là Nguyễn Phương Thảo, sinh năm 1908, tại làng An Phú, xã Tiến Thịnh, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông là người được phong quân hàm Trung tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam; cũng là người được Bác Hồ tin tưởng "giao miền Nam cho chú". Ông có công lớn trong việc thống nhất các LLVT, tổ chức kháng chiến chống thực dân Pháp tại Nam Bộ.

go top