Vá lỗ hổng về chính sách bảo hiểm
Vá lỗ hổng về chính sách bảo hiểm
1/11/2018 7:11:14 PM
QĐND - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

Vá lỗ hổng về chính sách bảo hiểm

QĐND - Bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là hai chính sách xã hội quan trọng, trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội liên quan đến quyền lợi, sức khỏe, bảo đảm an toàn và chất lượng cuộc sống trọn đời của người tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực thi chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ.

go top