Bài 2 Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tất cả mọi mặt
Bài 2: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tất cả mọi mặt
12/6/2017 5:10:58 PM
QĐND - Việc đế quốc Mỹ mở Chiến dịch Linebacker 2, dùng máy bay B-52 đánh phá vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố trên miền Bắc không phải là bất ngờ đối với chúng ta.

Bài 2: Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trên tất cả mọi mặt

QĐND - Việc đế quốc Mỹ mở Chiến dịch Linebacker 2, dùng máy bay B-52 đánh phá vào Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố trên miền Bắc không phải là bất ngờ đối với chúng ta.

go top