Hồn mai...

Nụ hoa ủ ấm hơi xuân

Sáng ra hoa cứ lặng thầm mà hương

Sắc mai tinh khiết như sương

Tiết mai ai biết mà lường thấp cao?

Thưởng mai, lòng khách thanh tao

Hồn mai siêu thoát nhập vào tri âm...

VŨ BÌNH LỤC

 

Thấm hiểu

Từng đọc khúc “Nhật trình vượt bể”

Từng trải qua sóng gió, bão dông

Càng thấm hiểu câu thơ Bác dặn:

“Gian nan rèn luyện mới thành công”!

 

Bàn đá ở Pác Bó

Bảy mươi năm hang đá cũ còn đây

Sử Đảng ngày xưa dịch chốn này

Bè bạn đến thăm từng ngưỡng mộ

Chiếc bàn đá lạnh thuở sơ khai...

 

Tết trồng cây

Gió xuân ru ngọn liễu mềm

Cát vàng bỗng hóa một miền xanh tươi

Trồng cây ơn Bác đời đời

Bóng che mát rượi khoảng trời quê hương...

leftcenterrightdel
 

Lời mẹ dặn

Mẹ không là đảng viên

Vẫn dặn con một lòng theo Đảng

Theo con đường Bác chọn sáng ngời

Ơi lòng mẹ ân sâu nghĩa nặng

Cho con vững bước giữa đường đời!

NGUYỄN VĂN DINH

 

Nhớ hoa đào

Núi cao rừng thẳm còn đào?

Đêm sương bạc núi, hoa vào giấc xuân

Sáng ra má đỏ tần ngần

Soi gương lòng suối thì thầm hoa đi...

PHẠM ĐÌNH ÂN

leftcenterrightdel
 

Lau trắng

Ở biên giới, màu trắng thành quen thuộc

lau trắng bên đường mây trắng ở trên cao

về quê thăm mẹ vừa qua ngõ

giật mình tóc mẹ trắng khi nao?

NGUYỄN TRÁC