leftcenterrightdel

Nắng sớm nơi rẻo cao.


leftcenterrightdel

Tiếng sáo quê hương vút trên đỉnh núi.


leftcenterrightdel
Bộ đội giúp dân vượt qua bão lũ.
leftcenterrightdel
Bộ đội lao động cùng bà con.

Ký họa của PHÙNG MINH