Ông Đào Việt Ánh, Phó tổng giám đốc BHXH Việt Nam:

Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng

Trước những biến động mà cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại đối với việc phát triển kinh tế-xã hội nói chung và an sinh xã hội nói riêng, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã đề ra khá đồng bộ các nội dung cải cách, nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Đặc biệt, nghị quyết nhấn mạnh nội dung xây dựng hệ thống BHXH đa tầng; sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng giảm dần số năm đóng BHXH tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi, có số năm tham gia BHXH thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi BHXH. Bên cạnh đó, khuyến khích người lao động tham gia BHXH thời gian dài hơn, từng bước tăng tuổi nghỉ hưu...

Có thể nói, những chủ trương mới tại Nghị quyết 28 là một bước tiến dài, đưa chính sách BHXH của Việt Nam tiếp cận đến các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về an sinh xã hội. BHXH Việt Nam rất mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết 28 đi vào cuộc sống. Trong đó chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, các thông điệp truyền thông bám sát những nội dung chủ đạo của nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết 28 đã đề ra.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo BHXH Việt Nam kiểm tra hoạt động của hệ thống "Một cửa điện tử tập trung"

Nhà báo Anh Thư, Báo Lao Động:

Ngăn chặn tình trạng nợ đóng BHXH

Trong thời gian qua, tình trạng trốn, nợ đóng BHXH đã và đang diễn ra ở hầu hết các tỉnh, thành phố và nhiều doanh nghiệp thuộc các loại hình kinh tế khác nhau. Điều đáng nói, tình trạng nợ, trốn đóng tiền BHXH tại các đơn vị, doanh nghiệp đã xảy ra từ lâu nhưng việc ngăn chặn gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, 9 tháng của năm 2018, tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 238.227 tỷ đồng, đạt 72,2% kế hoạch năm; số nợ BHXH phải tính lãi là 6.457 tỷ đồng, chiếm 3,4% kế hoạch thu. Đến hết tháng 9-2018, số người tham gia BHXH là 14,31 triệu người, trong đó BHXH bắt buộc là 14,06 triệu người (đạt 95,5% kế hoạch năm); BHXH tự nguyện là 247.000 người (đạt 74,6 kế hoạch năm); 12 triệu người tham gia BHTN (đạt 93,3%); 82,3 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 87,6% dân số.

Theo Luật BHXH năm 2014, việc khởi kiện doanh nghiệp về các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH đã được chuyển giao từ ngành BHXH sang ngành công đoàn. BHXH Việt Nam và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đã ký Quy chế phối hợp về trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Theo đó, tính đến tháng 2-2017, ngành BHXH đã chuyển giao cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 1.177 bộ hồ sơ các doanh nghiệp nợ BHXH. Về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thống kê từ 52 liên đoàn lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho thấy đã tiếp nhận 1.150 hồ sơ. Đến nay đã có 39/63 liên đoàn lao động các tỉnh, thành phố nộp đơn khởi kiện ra tòa với 77 vụ doanh nghiệp nợ BHXH.

Để ngăn chặn tình trạng nợ đóng BHXH, ngành BHXH cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành đối với các đơn vị có số nợ đọng BHXH, BHYT lớn, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH. Cùng với thanh tra, kiểm tra thì việc rà soát, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH trong phần mềm quản lý cũng đang được BHXH Việt Nam đẩy mạnh, tiến tới mục tiêu năm 2020 thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử. Với hình thức này, người lao động sẽ dễ dàng quản lý, tra cứu quá trình đóng BHXH của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình, thủ tục trong giải quyết các chế độ cho người tham gia.

Nhà báo Đỗ Thị Lệ Yến, Báo BHXH:

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin

BHXH Việt Nam đã dẫn đầu khối cơ quan thuộc Chính phủ trong kết quả đánh giá, xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam 2017 do Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Những thành tích trong ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam thực sự góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước; tiết kiệm công sức, thời gian cho người dân và doanh nghiệp; bảo đảm tính công khai, minh bạch ở một lĩnh vực rất quan trọng, nhạy cảm, rộng lớn và phức tạp.

Tháng 10-2018, thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời khen ngợi, khẳng định BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả bảo hiểm. Hệ thống công nghệ thông tin của BHXH Việt Nam được triển khai từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố, 709 huyện và tất cả cơ sở y tế. Ngành BHXH cũng đã xây dựng được cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH trong khi cơ sở dữ liệu về dân cư nói chung chưa có. Đây là nỗ lực, thành tích rất lớn của ngành BHXH. Tuy nhiên, ngành BHXH cũng cần hết sức chú ý đến việc bảo đảm an toàn, an ninh cơ sở dữ liệu, bởi nguồn dữ liệu ngành BHXH là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia rất quan trọng.

Tiến sĩ Dương Văn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí BHXH:

Làm tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp truyền thông

Hai mục tiêu lớn của công tác truyền thông BHXH trong thời gian tới cần đạt được là: Khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại, tổ chức hiệu quả công tác truyền thông; phát huy vai trò tích cực, chủ động, tập trung trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn ngành nâng cao chất lượng, hiệu quả truyền thông về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Bảo vệ thành quả, củng cố lòng tin, xây dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh tốt đẹp, vì sự phát triển bền vững của ngành, tích cực góp phần bảo đảm an sinh xã hội đất nước thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trên cơ sở đó, công tác truyền thông cần làm tốt 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Một là nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong toàn ngành đối với công tác truyền thông BHXH, BHYT. Hai là kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ truyền thông. Ba là sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư. Bốn là chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, dư luận, tổ chức hiệu quả truyền thông xã hội. Năm là phát huy vai trò, hiệu quả truyền thông của các cơ quan báo chí, trang tin điện tử trong ngành. Sáu là nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của nhân dân.

Thạc sĩ Dương Ngọc Ánh, Phó giám đốc Trung tâm Truyền thông BHXH Việt Nam:

Xây dựng văn hóa tiếp nhận, xử lý thông tin

Chỉ trong 9 tháng của năm 2018, trên các báo, mạng xã hội, phát thanh, truyền hình đã có 25.000 tin, bài về lĩnh vực BHXH, BHYT. Trong đó, báo in có 8.000 tin, bài; báo điện tử (bao gồm cả phát thanh, truyền hình đã đưa lên trang điện tử) 16.000 tin, bài, bình luận; mạng xã hội có 1.000 tin, bài, trạng thái. Đáng mừng là chỉ có khoảng 5% tin, bài, trạng thái phản ánh về tồn tại, hạn chế cần được xử lý và chỉ có 20% trong số 5% đó là những bài phản ánh liên quan đến thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH và những cá nhân, tổ chức có liên quan. 100% các thông tin phản ánh “có vấn đề” đã được BHXH Việt Nam xử lý rốt ráo, quyết liệt.

Với tinh thần đặt quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT là mục tiêu tối thượng, lãnh đạo BHXH Việt Nam nhất quán quan điểm, tiếp thu những thông tin phản biện báo chí nêu trên tinh thần cầu thị, nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, xử lý dứt điểm những vi phạm, tuyệt đối không bao che cho những sai phạm và những biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Xây dựng và củng cố văn hóa tiếp nhận và xử lý thông tin, hướng tới xây dựng ngành BHXH Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, vì sự hài lòng của người lao động và nhân dân, góp phần xây dựng một Chính phủ Việt Nam kiến tạo, liêm chính và phục vụ.

SÔNG HƯƠNG (tổng thuật)