Lơ mơ nhẵn ví sạch tiền

Họ hàng, làng nước đương nhiên ngồi nhà

F1, F2, F3
Rùng mình vi-rút “ú òa” mà kinh

 

Nhắc nhau, khép cửa giữ mình

Thương nhau chớ có “duy tình” nể nang

Covid nó nấp quanh làng

Chủ quan tiền mất, bệnh mang tức thì...

VƯƠNG TIẾN LÊ