Ấy thế mà bỗng dưng có kẻ

Phao hoang tin dịch lợn sang người

Lan truyền phút chốc nơi nơi

Nhiều nhà kiêng thịt, nhiều người hoang mang...

 

Lại có kẻ truyền lan tin tặc

Rằng đó đây đã mắc bao người

Thổi phồng dịch lợn lên... trời

Còn “đe”: Biện pháp hiện thời...bó tay (!)

Có phải xì-căng-đan thu hút?

Hay đây là chiêu thức cạnh tranh?

Hay vì ấm ớ thông tin?

Hay trò dại dột vô tình, vô mưu?

 

Dẫu vô tình hay là cố ý

Cũng khác gì hiểm kế, thâm mưu

Ngành chăn nuôi thêm nỗi đau

Người tiêu dùng chẳng biết đâu mà lần...

 

Rõ tin giả cũng là thứ dịch

Toàn dân cùng quyết liệt chống, phòng

“Anh hùng bàn phím” đừng hòng

Lợi dụng đục nước mà mong béo cò!

ĐỒ QUẢNG