Vi-rút vô tâm

Tấn công sự sống

Loài người sốt sắng

Bảo vệ cộng đồng.

 

Vi-rút vô hình

Loài người tinh mắt

Đề cao cảnh giác

Khắp chốn cùng quê.

 

Vi-rút hiểm nguy

Loài người sáng suốt

Nâng cao hiểu biết

Diệt dịch đến cùng.

 

Dốc sức, đồng lòng

Không ai ngoài cuộc

Diệt trừ vi-rút

Cuộc chiến toàn cầu.

 

Bền bỉ dài lâu

Kiên trì sàng lọc

Tận tâm, tận lực

Tự giác nêu gương.

 

Quyết liệt, khẩn trương

“Cách ly”, “vây hãm”

Dập tan dịch bệnh

Thế giới bình an!

 

Cất tiếng ca vang

Đồng dao mùa dịch

Vượt qua thử thách

Lại hát đồng dao!

LÊ ANH PHONG