Ngoài một vài cảnh quay chân thực

Những khen, chê... tích cực, rõ ràng

Còn thì giấu mặt, giấu tên

Cắt cúp, nhào trộn, bớt, thêm... đủ trò (!)

 

Dẫu thiện chí biểu dương, tố giác

Cũng nên tuân điều luật pháp quy (*)

Phải đâu “kiến ngãi bất vi”

Không tung lên mạng, là... “phi anh hùng”? (**)

 

Còn những kẻ cố tình xấu ý

Gây khó cho lực lượng chức năng

“Sặc dân chủ”, ngáo... hung hăng

Xử nghiêm, phạt nặng để răn từ rày!

 

Xin đừng tùy tiện ghi, quay

Rồi tung lên mạng, có ngày... lụy thân!

ĐỒ QUẢNG

........................

(*) Điều 32, Bộ luật Dân sự; Điều 226, Bộ luật Hình sự

(**) Phỏng theo “Lục Vân Tiên” của Nguyễn Đình Chiểu