Thế mà nay ở miền sơn cước (*)

Lại lùm xùm “đường lạc” trái ngang:

Con đường dự án bê tông

Dẫn vào một “xóm” cư dân... hai nhà (!)

 

Ấy là “xóm” có ông quan xã

Mặc bản làng đường sá quanh co

Đất đá, lầy lội, mấp mô...

Mùa mưa đã cực, mùa khô cũng phiền...

 

Chuyện “đường lạc” cấp trên đã biết

Đang thanh tra, xem xét giải trình

Dân mong xử lý nghiêm minh

Góp phần củng cố niềm tin, công bằng!

 

“Đường lạc” cũng là... lạc đường

Xin đừng thêm những “tày gương” thế này!

ĐỒ QUẢNG

 

(*) Chuyện vừa xảy ra ở một xã miền núi tỉnh Q.