Ra đường quan trọng hàng đầu

Khẩu trang luôn phải đeo vào, đừng quên.

       Rửa tay, thực hiện thường xuyên

Bằng nước sát khuẩn chớ nên coi thường.

       Ngày xuân khi đã ra đường

Hãy luôn vui vẻ, nhún nhường, bao dung.

       Xô xát, xích mích xin đừng

Rượu bia, chúc tụng cầm chừng-đủ vui.

      Đừng ép nhau uống tơi bời

Để rồi say xỉn, rã rời, ngất ngư.

       Hãy tránh xa những tật hư

Nói không cờ bạc, bài trừ dị đoan.

       Để năm mới được bình an

Hãy luôn ghi nhớ và làm theo ngay.

CHIẾN VĂN