Thế mà mới đây vẫn... tái xuất:

Tuyển sinh không chọn mét năm tấc

Cấm lợn ăn bèo, ăn cây chuối

Thỏ “kiêng” cà rốt với khoai tây?

 

Lại có dự thảo rất... chối tai

Khiến nghề truyền thống bị... đánh bay

Lại có hai xe vi phạm luật

Không được chạy đường công ty xây (!)

 

Có phải không quản được thì cấm?

Hay bởi gần xa lợi ích nhóm?

Hay vì trình độ, vì quan liêu?

“Sợi dây kinh nghiệm”... rút đã nhiều?

 

Nên chăng cần phải có chế tài

Xử lý “tác giả” văn bản sai

Gây hiệu ứng xấu trong dư luận

Uy tín cơ quan cũng... xấu lây (!)

 

Tham mưu, chấp bút mà như rứa

Mà vẫn vô can thì... còn gay!

ĐỒ QUẢNG