Trạm trưởng Trần Thanh Tú tách trạm thành tứ tổ:

Tổ Tô Thế Tỵ trực trạm, tiếp thu thông tin từ trên tới.

Tổ Tạ Tơ, Tào Thạ tuần tra toàn tuyến, tỉnh táo thu thập tin tức, thấy tụi Tây thì truyền tin tức thời tới trạm trưởng.

Tổ Thái Tường thay trạm trưởng tới thăm thủ trưởng, tranh thủ thăm trạm Tiểu Tu tặng tờ tranh tết, thắt thêm tình thân thiện.

Toàn trạm tán thành, thề tiếp tục truyền thống “Thắng từ trận trước tiên”. Tới trưa, tổ Tào Thạ thấy tụi Tây thập thò, tài tình tóm thằng Tây trắng tra tin tức.

Tổ Tào Thạ thận trọng tính toán tách tụi Tây thành từng tốp. Toàn tổ thi tài, tỉa từng tên; thằng thì tử trận, thằng thì trọng thương, thằng thì tớn tác tháo thân toan tẩu thoát.

Tổ Tô Thế Tỵ thấy thế, tiếp tới, truy tìm tụi Tây trốn tóm tuốt, trói tay, tống trại tù.

Tin trạm thông tin tiền tiêu toàn thắng. Thằng Tây thua to. Thủ trưởng tới thăm tấm tắc: “Trạm thông tin tiền tiêu thu thành tích tốt, trên thêm tin tưởng. Tặng thêm trạm tạ tám thơm, thịt trâu tươi, thuốc thơm, trà Thái, tranh treo tết.

Trạm trưởng thích thú trổ tài “tức thơ”. Tào Thạ tài tử thổi tiêu. Tiếng tiêu thăng trầm tha thiết theo “tiếng thơ” trạm trưởng. Thái Tường thúc trống trận tùng tùng, thôi thúc tinh thần thừa thắng tiến tới.

Tết Tỵ trên tiền tiêu thích thật!

(*) Năm Quý Tỵ 1953

Truyện vui toàn chữ T của HOÀNG TIẾN