Nhưng đó đây đôi khi thái quá

“Tiệc chia tay” hoành tráng cao lương

Dập dìu khách khứa yếu nhân

Rượu, bia như nước, áo quần như nêm... (*)

 

Lẽ tất nhiên, hưu là... “quan bác”

Chứ nhân viên thì lấy đâu ra?

Tránh sao miệng thế gần xa

Cấp trên trông xuống, người ta trông vào... (*)

 

Dẫu là tiền cơ quan tổ chức

Hay người hưu tự mở hầu bao

Cũng là lãng phí chi tiêu

Cũng là vi phạm những điều nội quy!

 

Chưa kể quà cáp, phong bì

Tiệc hưu như rứa, còn gì là... “gương”?

ĐỒ QUẢNG

(*) Phỏng theo “Truyện Kiều”