Việc ấy Đảng ta đang chống

Toàn dân hưởng ứng đồng tình

Như phòng, chống nhóm lợi ích

Cản trở công bằng, văn minh!

 

Nhưng xin chớ quá “tả khuynh”

Quy chụp, xăm xoi “hậu duệ”

Với người thực sự đức, tài

Được chứng minh qua thực tế!

 

Một thời cực đoan, ấu trĩ

Nặng nề “lý lịch”, “thành phần”

Khiến bao tài năng oan uổng

Thiệt cho đất nước, nhân dân!

 

Nay đừng xì xào bất công

Với những “con cha, cháu ông”

Đức, tài hoàn toàn xứng đáng

Đảm đương trọng trách phân công!

 

Vẻ vang cha truyền con nối

Danh gia vọng tộc... sáng trưng

Thế giới Đông - Tây đã lắm

Nước ta xưa - nay đã từng...

ĐỒ QUẢNG