Thấy cảnh vật thật khác thường

Bao người háo hức lên đường tới xem.

      Ngắm tuyết xong vẫn thấy thèm

Nhiều người còn muốn được đem về nhà

      Thế là những cành cây già

Có tuyết liền bị chặt ra, đem về.

      Người vác cành mặt hả hê

Đâu hay hành động đáng chê vô cùng.

       Khách đi bỏ lại sau lưng

Những hàng cây đứng ven rừng xác xơ.

      Người ơi xin hãy nhớ cho

Yêu thiên nhiên chớ bao giờ tham lam!

KHÁNH TÚ