Huỳnh Thanh Thương (sinh viên Khoa Văn hóa-Du lịch và Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp) chia sẻ, là đoàn viên, sinh viên ưu tú đứng dưới lá cờ Đảng và đọc lời thề trong lễ kết nạp Đảng là niềm vinh dự và tự hào của bản thân, cùng với đó là tinh thần trách nhiệm lớn hơn. Trách nhiệm ấy đối với sinh viên không chỉ là học tập thật tốt mà còn phải đóng góp trí tuệ cho tập thể, cho Đảng.

Trong những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng ta nhận được sự quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành và có vai trò quan trọng của thế hệ trí thức trẻ. Thanh Thương cho rằng, đảng viên-sinh viên là đội ngũ trí thức trẻ, phải có trách nhiệm làm gương, cổ vũ các đoàn viên, sinh viên khác và trở thành nguồn lực quan trọng trong phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong và ngoài nhà trường. Đầu tiên, phải luôn có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình; gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền tới các bạn sinh viên, người thân xung quanh.

 
leftcenterrightdel
Các đảng viên-sinh viên Đức Lượng, Kỳ Anh, Yên Bình tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trên mạng xã hội. 

Biến suy nghĩ thành hành động, Thanh Thương luôn là sinh viên đi đầu trong việc học tập, rèn luyện và tham gia tích cực các hoạt động của tập thể; nói không với gian lận, tiêu cực trong học tập và thi cử, thực hiện quy chế sinh viên và tuyên truyền, vận động các bạn chấp hành nghiêm túc. Thương cũng đề xuất với nhà trường cần xây dựng chuẩn mực mối quan hệ giữa cán bộ, giảng viên và sinh viên một cách minh bạch, lành mạnh, góp phần phòng, chống những biểu hiện tiêu cực trong môi trường giảng đường đại học. Phát huy vai trò, trách nhiệm của một đảng viên, cán bộ đoàn, Thương đã đề xuất thành lập Câu lạc bộ Sinh viên ngoại trú và được bầu làm Chủ nhiệm câu lạc bộ. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt lành mạnh và kênh nắm bắt thông tin, nguyện vọng của sinh viên để kịp thời đề xuất với các cấp trong và ngoài trường giải quyết nhanh nhất, mà hoạt động của câu lạc bộ cũng góp phần vào việc phòng tránh tệ nạn, tiêu cực với sinh viên, nhất là sinh viên ngoại trú.

 Trên mạng xã hội, Thương cũng thường xuyên đăng tải, chia sẻ những bài viết có nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Mới đây, Huỳnh Thanh Thương được Bộ Giáo dục và Đào tạo tuyên dương là một trong 130 học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.

Từng tham gia thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an và được kết nạp Đảng trước khi là sinh viên, Phạm Đức Lượng (Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng mà Đảng, Nhà nước đang quyết liệt thực hiện đã đạt được những kết quả đáng kể, ngày càng củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Nhiều người nghĩ rằng, chuyện tham nhũng, tiêu cực xảy ra ở đâu đó xa lạ, việc phòng, chống tệ nạn này là việc của cơ quan chức năng, của lãnh đạo... Nhưng thực tế, tham nhũng, tiêu cực có thể diễn ra ở bất cứ đâu và bất cứ ai cũng có thể góp sức vào việc phòng, chống. Với Phạm Đức Lượng, đó chính là phòng, chống tiêu cực ở ngay trong lớp, trường, tập thể của mình. Trước hết, phải giữ cho mình liêm chính, minh bạch trong triển khai, thực hiện các công việc của lớp, của đoàn thanh niên; trong chi tiêu quỹ của tập thể; trong đánh giá chất lượng đoàn viên; trong kiểm tra, thi cử... 

Phạm Đức Lượng cũng là thành viên Đội truyền thông 35 của Liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng một số đảng viên sinh viên như: Phạm Giang Yên Bình (Khoa Phát thanh-Truyền hình), Đỗ Vũ Kỳ Anh (Khoa Xây dựng Đảng)... Phát huy ưu thế của mình là tuổi trẻ, tiếp cận nhanh với internet, Đức Lượng, Yên Bình, Kỳ Anh đã cùng các thành viên khác tham gia viết bài, chia sẻ các bài viết tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, phản bác lại các thông tin xấu độc, trong đó có cả việc xuyên tạc về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng. “Ngoài ra, chúng tôi còn thay đổi hình thức tuyên truyền bằng nêu gương, giao lưu với chuyên gia; đề xuất hoặc tham gia tổ chức các hội thảo, chương trình học tập về đạo đức, phong cách, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, đảng bộ, chi bộ, qua đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tới các đoàn viên, sinh viên”-Yên Bình chia sẻ.

Ở Trường Sĩ quan Chính trị-môi trường đào tạo những cán bộ sĩ quan chính trị vừa hồng vừa chuyên, các Câu lạc bộ Lý luận trẻ được thành lập với sự tham gia tích cực của nhiều học viên là đảng viên với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên internet, mạng xã hội về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội...; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và những thông tin xấu độc; đồng thời đấu tranh với các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Với sự tăng cường trao đổi, tham gia viết hàng nghìn tin, bài, clip với hàng trăm nghìn lượt bình luận, chia sẻ của các đảng viên-sinh viên trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội như vậy đã góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tiêu cực, củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bài và ảnh: HOÀNG DƯƠNG