Lúc đầu, có người nghi ngờ động cơ đi học của ông. Nhưng sau 5 tháng cùng học, mọi người chuyển sang ngưỡng mộ tinh thần, thái độ học tập cực kỳ nghiêm túc của ông. Trong thảo luận, thi cử, ông không chỉ trình bày hệ thống kiến thức phong phú của mình mà còn thường xuyên cập nhật, trăn trở với những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” vừa qua, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói: “Tôi được báo cáo là tại nhiều điểm cầu, các đồng chí cao tuổi lắng nghe rất chăm chú, trong khi một số đồng chí trẻ lại chỉ chăm chăm vào điện thoại, Ipad...”. Đem câu chuyện này trao đổi với GS Nguyễn Quang Thái, ông cho rằng: “Có một quy luật của việc học, là càng học, càng mở rộng hiểu biết thì càng ham học. Một số cán bộ tuổi còn trẻ nhưng mải lo công tác, nên có khi cả năm không đọc hết một cuốn sách mới. Dần dần sinh lười học, lười nghiên cứu”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Học không bao giờ cùng. Học mãi để tiến bộ mãi. Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm”. Các đảng viên cao tuổi mà GS Nguyễn Quang Thái là một minh chứng cho tinh thần này. Có giai thoại về Sokrates, triết gia nổi tiếng của Hy Lạp cổ đại: Năm 80 tuổi, ông đi học đánh đàn lia. Có người dè bỉu: “Ông sắp xuống lỗ rồi, học làm gì”. Ông thản nhiên đáp: “Học để biết đánh đàn lia trước khi chết”.

Tinh thần học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Sokrates có thể giải đáp thắc mắc của nhiều cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay. Muốn trở thành người ham học thì phải bắt tay ngay vào tự học. Càng học, càng nghiên cứu sẽ thấy nghị quyết của Đảng không khô khan và có rất nhiều điều mới mẻ.

HỒNG HẢI