Đó là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cũng là năm kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (năm 1945)-Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh kỷ nguyên Dân chủ cộng hòa, chấm dứt ách thống trị 80 năm của thực dân Pháp và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến. 

2020 còn là năm kỷ niệm 45 năm Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; năm cả nước có chung niềm vui sum họp, để trở về mục tiêu xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong ước của Bác Hồ.

Năm 2020 kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất (19-5-1890 / 19-5-2020). Trước đó, tháng 9-2019, cả dân tộc Việt Nam đã tổ chức trọng thể kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người và 50 năm ngày Bác đi xa.

Năm 2020 còn là năm ghi nhận một dấu ấn mới, đặc biệt trong lịch sử văn hóa, văn chương Việt. Đó là lễ giỗ 200 năm Ngày mất của Đại thi hào Nguyễn Du, người đem lại vinh quang cho văn hóa Việt, văn chương Việt qua hai lần được nhân loại tôn vinh trong tư cách Danh nhân văn hóa, vào năm 1965 và 2015.

Với Việt Nam và phương Đông, ngày sinh là ngày vui, còn ngày giỗ là ngày thiêng. Lễ giỗ 200 năm Nguyễn Du vào ngày 10 tháng Tám năm Canh Tý (tức 26-9-2020) sẽ là ngày tất cả mọi công dân Việt hướng tới tri ân Đại thi hào Nguyễn Du như một biểu tượng đột xuất về sự sống, sức sống, vẻ đẹp của dân tộc Việt, bản lĩnh Việt, bản sắc Việt. Người đã để lại kiệt tác Truyện Kiều với 3.254 câu sống bền bỉ trong tâm trí mọi công dân Việt suốt hơn 200 năm qua, như một bách khoa thư của đời sống, như một khúc “Nam âm tuyệt xướng”, “Thiên thu tuyệt diệu từ”.

Năm 2020 cũng là năm tổ chức đại hội Đảng các cấp, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Hy vọng và tin tưởng Đảng sẽ tạo được một sinh lực mới, sinh quyển mới cho hơn 95 triệu công dân Việt bước vào một thời kỳ lịch sử mới, để dân tộc tự tin và mạnh mẽ tiến lên: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

GS PHONG LÊ