leftcenterrightdel

Chiến sĩ Hải quân thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) thực hiện bầu cử. 

Ảnh: HOÀNG TRIỆU  

Đây là nhiệm kỳ Quốc hội được cử tri cả nước đặt nhiều kỳ vọng vì nước ta đang bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.


Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, ĐBQH là trung tâm mọi hoạt động của Quốc hội. Vì thế, chất lượng ĐBQH quyết định chất lượng hoạt động Quốc hội. Chất lượng các ứng cử viên ĐBQH khóa XV được đánh giá cao cả về phẩm chất, trình độ và năng lực hoạt động thực tiễn. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, một vấn đề quan trọng để nâng cao năng lực hoạt động của Quốc hội là cử tri, người dân phải nâng cao chất lượng giám sát đại biểu, trong đó có giám sát lời hứa của đại biểu khi tranh cử vào Quốc hội.

Đây là vấn đề không mới, nhưng rất cấp thiết. Bởi lẽ, giám sát đại biểu do mình bầu ra là nguyện vọng tha thiết và chính đáng của cử tri. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh vấn đề “dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhưng cử tri, người dân giám sát ĐBQH bằng cách nào? Hiện nay, việc đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm và cả nhiệm kỳ của ĐBQH, không có khâu lấy ý kiến của cử tri nơi bầu cử. Ngay cả việc tiếp xúc cử tri của ĐBQH cũng còn nhiều vấn đề đặt ra. Nhiều ĐBQH, vì không ít lý do, còn “né” những vấn đề nóng, thiếu chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Hy vọng rằng, Quốc hội khóa XV sẽ sớm đặt vấn đề giám sát đại biểu lên bàn nghị sự, hoàn thiện thể chế giám sát đại biểu để thực hiện phương châm của Đại hội XIII của Đảng: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

NGUYỄN HỒNG