Ngày hội giao quân là lễ hội cách mạng của các địa phương, chủ yếu ở cấp xã và huyện; thu hút nhiều thành phần, đối tượng, tổ chức chính trị-xã hội... tham gia. Đây không chỉ là nghi thức thường niên thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn thanh niên nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự, mà còn là dịp phát động phong trào cách mạng của địa phương, phát huy trách nhiệm của các ngành, các cấp, góp phần củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Vì vậy, nếu tổ chức tốt ngày hội giao quân thì đây sẽ là dịp sinh hoạt chính trị và văn hóa hết sức ý nghĩa.

Muốn vậy, ngày hội giao quân phải không ngừng được đổi mới cả nội dung và hình thức, cả phần “hội” và phần “lễ”; các hoạt động của ngày hội giao quân phải mới mẻ, sinh động, hấp dẫn, thiết thực và ý nghĩa. Gần đây, ở các tỉnh và thành phố trên địa bàn Quân khu 1 có sáng kiến tổ chức “Hội xuân tiễn bạn tòng quân” với các sinh hoạt chính trị gắn với bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn. Ở Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương tổ chức “Hội trại tòng quân” trước ngày diễn ra lễ bàn giao chiến sĩ mới cho đơn vị. Những hình thức mới này hằng năm được cơ quan quân sự địa phương rút kinh nghiệm, chủ động tham mưu cho cấp ủy và chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo phối hợp tốt giữa các ban, ngành, đoàn thể mà nòng cốt là đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh... để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Lãnh đạo các địa phương cũng rất quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền làm cho “Hội xuân tiễn bạn tòng quân” và “Hội trại tòng quân” ngày càng lan tỏa sâu rộng; đồng thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên, xây dựng hạt nhân nòng cốt cho phong trào... Đó là những cách làm hay, những mô hình tốt cần được duy trì, phát huy và nhân rộng.

Ngày hội giao quân không chỉ là... giao quân. Và khi trở thành một lễ hội đặc sắc hằng năm thì ý nghĩa của nó không chỉ dừng ở việc thực hiện xuất sắc một nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, mà còn có tác động tích cực tới nhiều lĩnh vực khác, nhất là trong bối cảnh nhiều lễ hội truyền thống đang có những vấn đề đáng quan ngại như hiện nay!

MAI NAM THẮNG