Nói đây là thông điệp hoàn chỉnh, bởi Đảng ta vĩ đại là nhờ có nhân dân anh hùng. “Lòng dân yêu Đảng như là yêu con”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là “đứa con nòi” của dân tộc. Đảng ta vĩ đại nhờ Đảng luôn khắc cốt ghi tâm: Nhân dân là cha mẹ của Đảng, nhân dân là gốc rễ, nguồn cội làm nên lịch sử, nên mọi đường lối, chính sách của Đảng phải “lấy dân làm gốc”.

Bởi thế, lòng dân là quốc bảo!

“Nhiệt kế đo lòng dân” trong những năm gần đây đã ấm nồng trở lại. Nhân dân tin Đảng vì thực tiễn đã chứng tỏ Đảng ta “nói đi đôi với làm”, những mục tiêu trong nghị quyết của Đảng đang trở thành hiện thực sinh động trên đất nước ta. Và còn có một “nhiệt kế” khác, có thể nhận thấy rất rõ, đó là niềm tin yêu của nhân dân đối với người đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Trong cuốn sách “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế”, tôi đặc biệt thấy thú vị khi đọc bài “Anh ấy vẫn như xưa”. Chuyện kể, năm 2002, các cựu sinh viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội về thăm lại nơi sơ tán cũ ở thung lũng Tràng Dương, huyện Đại Từ (Thái Nguyên), gặp một lão nông. Bác nông dân hỏi thăm và nhắc tên đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Một cựu sinh viên nói vui rằng: “Anh Trọng vì bận việc nên không lên thăm được, mong các bác thông cảm. Các bác yên tâm, anh ấy bây giờ làm to lắm rồi”. Bác nông dân cười hiền: “Làm to đến mấy cũng là con em của nhân dân. Chúng tôi luôn nhớ anh ấy”.

Là người cầm bút tâm huyết với đề tài xây dựng Đảng, từng trăn trở đi tìm những thước đo lòng dân, tôi cứ suy nghĩ mãi về chủ đề bài viết này. Chúng ta đang rất cần viết về những nhà lãnh đạo nêu gương, những người “noi theo gương sáng Bác Hồ”. Chẳng phải những nhà lãnh đạo mẫu mực chính là đỉnh cao của “người tốt, việc tốt” mà toàn xã hội đang rất mong báo chí tôn vinh và giới thiệu đó sao! Tấm lòng tin yêu của mọi thành phần, tầng lớp trong xã hội dành cho người đứng đầu Đảng, Nhà nước chính là quốc bảo của chúng ta.

HỒNG HẢI