leftcenterrightdel
Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Nếu nhìn vào thành công nhiệm kỳ XII của Đảng thì hai mục tiêu trên hoàn toàn khả thi. Suốt 20 năm đầu thế kỷ 21, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua rất nhiều cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu. Riêng năm 2020, trong khi hầu hết các nền kinh tế trên thế giới tăng trưởng âm, thì Việt Nam vẫn là một trong số ít nền kinh tế tăng trưởng dương.

Nhưng điều quyết định nhất vào hai mục tiêu bách niên kể trên là niềm tin của nhân dân vào Đảng được củng cố, khôi phục và ngày càng mạnh mẽ. Đây là vấn đề có tính quyết định, vì mất niềm tin là mất tất cả, có niềm tin sẽ có tất cả.

Vì đâu mà niềm tin của nhân dân được củng cố? Có nhiều nguyên nhân, nhưng quan trọng nhất là trong nhiệm kỳ XII của Đảng, công cuộc phòng, chống tham nhũng thu được thắng lợi đáng kể, đẩy lùi được “quốc nạn”. Dù tình hình tham nhũng vẫn còn phức tạp, ngày càng tinh vi, nhưng 93% người dân khi được hỏi tin rằng, “quốc nạn” này có thể chặn đứng và tiễu trừ được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Niềm tin của nhân dân vào Đảng không phải trừu tượng mà luôn thông qua những kết quả và con người cụ thể. Niềm tin vào hai mục tiêu bách niên (2030 và 2045) cũng vậy, nó được khởi nguồn từ thành công của Đảng nhiệm kỳ XII, từ tầm nhìn và quyết tâm hành động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

HỒNG HẢI