Bức điện ngắn ấy như lời hịch, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực vượt gian nguy, khẩn trương chớp thời cơ để giành thắng lợi quyết định trong cuộc trường chinh chống Mỹ, cứu nước. Trước đó, Bộ Chính trị đã xác định: Nắm vững thời cơ chiến lược với tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất...

Bài học về thần tốc để chớp thời điểm có tính quyết định vừa được Đảng, Nhà nước ta vận dụng hiệu quả trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 30-3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại bức điện khẩn “thần tốc” 45 năm trước và chỉ đạo tinh thần đó phải được quán triệt trong “thời điểm vàng” chống dịch. Phương châm thần tốc dập dịch được cả nước đồng lòng thực hiện đã khiến thế giới khâm phục Việt Nam.

Thần tốc để chớp “cơ hội vàng” là bí quyết giành chiến thắng ở mọi lĩnh vực. Điều này càng đúng trong thời bùng nổ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân dân rất phấn khởi bởi những năm qua, Đảng, Nhà nước ta ngày càng chủ động, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; yêu cầu tất cả các cấp, các ngành phải cấp bách vào cuộc, tháo gỡ bằng được những “nút thắt” để đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Nhưng đáng buồn là còn một bộ phận cán bộ, công chức vẫn lừng khừng, chậm tiến, thiếu trách nhiệm, đặc biệt là tham nhũng, tiêu cực-những nhân tố nguy hiểm cản trở sự phát triển!

Lại không hiếm trường hợp “thần tốc” mà không chắc thắng do áp đặt chủ quan, nóng vội, không chỉ bởi hạn chế về nhận thức mà vì chủ nghĩa cá nhân, như: Tuyển dụng, bổ nhiệm “thần tốc”; dự án “thần tốc”; cấp tốc vơ vét trước khi hết nhiệm kỳ…

Vì thế, cùng với đề cao tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phải luôn gắn trách nhiệm của cấp ủy, người chủ trì để bảo đảm sự thắng lợi, hiệu quả thực chất. Không thể ngụy biện “sợ chậm” mà “thần tốc” kiểu bất chấp, dẫn đến thất bại.

Bài học chuyển từ đánh nhanh, giải quyết nhanh sang đánh chắc, tiến chắc trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa vẫn còn nguyên giá trị cùng với bài học thần tốc, chắc thắng!

CÁT HUY QUANG